Personlig assistans

Du ska ha det du har rätt till

Med personlig assistans lever människor med stora funktionsnedsättningar precis som alla andra. Personlig assistans är lika viktig för barn som för vuxna. Alla har rätt att utveckla sin personlighet, sina intressen och sin självständighet. Assistansen ger människor praktiska möjligheter att välja det liv hon eller han vill leva, fullt ut.

Assistans är en lagreglerad rättighet som funnits i Sverige i över 20 år. Vårt jobb är att se till att den fungerar varje dag.

Idag arbetar vi företrädelsevis med personlig assistans till barn, ungdomar och unga vuxna. Många av dem har tidigare haft ledsagning enligt LSS via vårt företag under lång tid. Deras föräldrar har haft avlösning. Vi känner hela familjerna väl och med relationen som grund skräddarsyr vi tillsammans med barnen och föräldrarna en personlig assistans som håller i längden. Det rymmer allt från rekrytering till schemaläggning och kompetensutveckling.

Genomtänkt rekrytering med fingertoppskänsla är en grundbult för att personlig assistans ska fungera bra. Personkemin mellan dig och dina assistenter måste stämma för att du ska får det stöd du har rätt till. Rekryteringsfrågor är en central del i vår löpande kompetensutveckling.

Vi tror att det är en fördel att vi stegvis byggt upp vårt kunnande inom personlig assistans tillsammans med våra mångåriga kunder. Sakta men säkert, kan man säga. Därför har vi mycket att erbjuda dig som söker dig till oss. Vi samarbetar också med en jurist som är specialiserad på personlig assistans. Hon svarar på frågor och är behjälplig i utredningar. Dessutom har hon egen erfarenhet av att arbeta med LSS-insatser.

Kontakta oss så berättar vi mer!

rod